ПОЛИТИКА ЗА ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ

НА СТОКИ

 

I. ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ ОТ КЛИЕНТИ

Вашето право за връщане на стоки е гарантирано от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Съгласно чл. 50 на ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките или от датата на приемане на последната стока при много стоки в една поръчка, които се доставят отделно.

 

 1. Общи условия за връщане на стоки

За да върнете стоката, трябва да сте изпълнили следните условия:

  • Да пазите всички документи от покупката;
  • Стоката да е в пълна цялост – с всички елементи по нея, които са били налице и при покупката й;
  • Да не са подменяни, вземани и отделяни елементи от нея;
  • Може да сте тествали стоката, но при връщането й трябва да бъде в същото състояние, в което тя е била при приемането й.

 

 1. Правото за отказ от договора не се прилага:
  • за доставка на стоки, изработени по поръчка на клиента или съобразно негови индивидуални изисквания;
  • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 

 1. Процедура по връщане на стоката:

За желанието Ви да упражните правото си на отказ следва да ни уведомите в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоката като:

  • Изтеглите и попълните стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 от Закона за защита на потребителите / https://www.kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki /.
  • Изпратите попълнения от Вас формуляр за отказ на нашия e-mail: [email protected]. Ние ще Ви потвърдим, че сме получили желанието Ви за връщане на стоката.
  • Изпратите обратно закупената от Вас стока по начина и доставчика, използван от нас при покупката.

Следва да се наясно, че вие сте задължени да съхранявате получените стоки и да осигурите запазването на тяхното качество и безопасност за срока от получаването до връщането им.

 

 1. Процедура по връщане на сумите от Доставчика:
  • Когато не сме предложили да приберем стоките сами, можем да задържим плащането на сумите към вас докато не получим стоките или докато не представите доказателство, че сте изпратили стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
  • Когато сте упражнили правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, ние възстановяваме всички суми, получени от Вас, без разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която стоката ни е била изпратена обратно от Вас. Ние възстановяваме получените суми, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие не сте изразили изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.
  • При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за Ваша сметка и от сумата, която сте платили по договора се удържат разходите за връщане на стоката.

 

II. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

 

 1. Контролен орган:

Комисия за защита на потребителите

Адрес: п.к. 1000, гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, 4 и 5,

тел.: 02 / 933 05 65

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

 1. Допълнителна информация

Подробна информация за Вашите права може да получите на сайта на Комисията за защита на потребителите, както и в Закона за защита на потребителите.